ELESCHER© 8.0 ... from Ravi Oka.(कोणताही 'कुलवृत्तान्त' भारतीय भाषांतून डेटाबेस स्वरूपांत तयार करून इंटरनेटवर दाखविण्याची संगणक-प्रणाली)

स्त्रीपुरूषपिढी
|-------------------p-9
|-------------------p-8
|--------------p-7
|--------------p-6
|--------------p-5
|खा.पणजीखा.पणजोबाp-4
|पणजीपणजोबाp-3
|आजीआजोबाp-2
|आई पालक =>
|व्यक्ती =>
'करमरकर' कुलातीलv-या घराण्यातील-v जन्मवर्षस्त्री पुरुष आद्याक्षर
अंदाजे <माहेरवाशीण (स्त्री साठी) सासुरवाशीण>